کاغذ تورنسل قرمز

کد کالا  : 0104
45,000 تومان

ویژگی ها

آبی


با کیفیت


معرفی محصــول

نام دیگر کاغذ تورنسل، لیتموس است که از گلسنگ (pH7) به دست می آید. این محصول در آزمایش ها کاربرد دارد و برای شناسایی دو مواد اسید و باز مورد استفاده قرار می گیرد. کاغذ تورنسل از قدیم یکی از بهترین راه ها برای تعیین pH محلول های آزمایشگاهی بوده است.

محلول تورنسل در pH کمتر از 4.5 قرمز و در pH بالای 8.3 آبی و در محدوده دو pH خنثی برای این شناساگر بنفش می باشد.

کاغذ تورنسل دارای دو نوع قرمز و آبی می باشد که از رنگ آبی آن برای محیط اسیدی و از رنگ قرمز آن برای محیط بازی استفاده می کنند. کاغذ آبی در محیط اسیدی به رنگ قرمز در می آید و کاغذ قرمز، در محیط که مواد شیمیایی بازی باشد آبی می شود.

مشخصات من نمایش داده شود :
کد روبرو را وارد کنید :

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید