کاغذ پی اچ 0 تا 14 اراک شیمی pH-indicator strips (non-bleeding)

کد کالا  : 0101
125,000 تومان

ویژگی ها

pH 0-14


درجه یک


معرفی محصــول

کاغذ پی اچ (pH) کاغذی است که برای شناسایی اسیدی یا بازی بودن یک ماده به کار می رود. یکی از ویژگی هایی که معرف ترکیبات شیمیایی است میزان pH آن هاست. اگر عدد pH بالاتر از 7 باشد این ترکیبات دارای خواص بازی خواهند بود و اگر عدد آن پایین تر از 7 باشد، ماده مورد نظر دارای خواص اسیدی است.

 

بازها یا مواد قلیایی ترکیباتی هستند که در اثر حل شدن در آب یون هیدروکسید آزاد می کنند. در واقع این دسته از مواد در واکنش های شیمیایی پذیرنده پروتون هستند.

هر دو ترکیبات بازی و اسیدی باعث تغییر رنگ شناساگرها می شوند. این دو ماده در واکنش با هم یکدیگر را خنثی می کنند. با توجه به کاربرد گسترده اسید و باز در فعالیت های مختلف، شناسایی بازی و اسیدی بودن ترکیبات شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

کاغذ پی اچ دقیقا چه چیزی را نمایش می دهد؟

شناساگرها در واقع محصولاتی برای شناسایی بازی یا اسیدی بودن ترکیبات شیمیایی هستند. این مواد نسبت به مواد اسیدی و بازی واکنش نشان می دهند. ما این واکنش را به شکل تغییر رنگی که در شناساگر ایجاد می شود مشاهده می کنیم. یکی از این شناساگرها کاغذ pH نام دارد.

زمانی که کاغذ را در مواد اسیدی و یا بازی فرو می برید بلافاصله رنگ آن ها تغییر می کند و شما متوجه می شوید که این ماده دارای خاصیت اسیدی یا بازی است.

مشخصات من نمایش داده شود :
کد روبرو را وارد کنید :

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید